JE TEN SPRÁVNY ČAS

pozrieť sa na svoj dôchodok. Prečo je dôležité pozrieť sa na dôchodok už dnes?

STARNEME

Podľa výpočtov štatistického úradu v roku 2006 bol pomer osôb v produktívnom veku (tí, ktorí prispievajú do systému) k počtu poproduktívnom veku (tí, ktorí čerpajú dôchodky) 5,71 k 1. Preložiť to môžeme aj tak, že na 1 poberateľa pracovalo 5,71 zamestnaných ľudí. Odhad na rok 2050 je, že na 1 poberateľa bude "pracovať" iba 1,9 zamestnaného. Čo je výrazný pokles príjmu do štátneho rozpočtu, čo bude mať za následok nižší "štátny" dôchodok.

GARANCIA ALEBO VÝNOS?

Z Vašich odvodov ide na dôchodkové sporenie 18% z hrubého príjmu. Ak ste vstúpili ale vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie sa rozdelia na dve časti. V roku 2022 sa na Váš osobný dôchodkový účet odvádza 5,5 %. Pre príklad, ak je Vaša hrubá mzda 1000 eur, tak každý mesiac si môžete odložiť 55 eur, čo je ročne až 660 eur čo za obdobie 20 rokov môže byť ..... Je dôležité si skontrolovať ako sa zhodnocujú Vaše investície.

ČÍM SKÔR, TÝM MENEJ

Nie je jedno kedy si začnete sporiť, najlepšie bolo začať už včera. Ak ste to nestihli, začnite už dnes. Čím skôr si začnete odkladať, tým menej si pre zachovanie životného štandardu, budete musieť odkladať. Pri dôchodkovom sporení viete využiť tzv. zložený úrok tzn. úrok z úrokov a aj daňové výhody. 

JEDEN PILIER NESTAČÍ

V roku 2004 nastala reforma dôchodkového systému v SR. Táto reforma vychádzala z faktu, že by sme v starobe by sme nemali ostať závislí len od jedného príjmu, čiže z výplaty z tzv. 1. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa. Najmä ak jeho fungovanie existenčne ohrozuje nepriaznivý demografický objav. Na trh sa aplikoval III. Pilierový dôchodkový systém. Pre tých, ktorí sa nechcú spoliehať iba na štát je tu aj IV. Súkromný pilier.

DÔCHODKOVÝ SYSTÉM V SR

PILIER

Systém dôchodkového poistenia, tzv. I. pilier, je priebežne financovaný a dávkovo definovaný systém. Jeho podstatou je úzka previazanosť na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem. Prejavom výrazného prvku zásluhovosti v tomto systéme je prepojenosť výšky platieb do systému s výškou poskytovaných dávok

PILIER

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov . Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera , ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

PILIER

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému. III. pilier má umožniť účastníkom získať doplnkový príjem na dôchodku a doplnkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác. Finančné prostriedky účastníkov sporenia sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, pod dohľadom štátu.

STE NA SPRÁVNEJ ADRESE

Či už chcete preveriť výkonosť svojho sporenia na dôchodok, alebo začať si sporiť a či si doplniť niektorý z pilierov. Naši profesionáli sú tu pre Vás. Rezervujte si termín BEZPLATNEJ a nezáväznej konzultácie ešte dnes.

PREPOČÍTAJTE SI SVOJ DÔCHODOK

NAŠI PARTNERI

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.:

S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

NAŠE KONTAKTY

+421442289909

info@bezkaravaty.sk