JE TEN SPRÁVNY ČAS

pozrieť sa na svoj dôchodok. Prečo je dôležité pozrieť sa na dôchodok už dnes?

STARNEME

Podľa výpočtov štatistického úradu v roku 2006 bol pomer osôb v produktívnom veku (tí, ktorí prispievajú do systému) k počtu poproduktívnom veku (tí, ktorí čerpajú dôchodky) 5,71 k 1. Preložiť to môžeme aj tak, že na 1 poberateľa pracovalo 5,71 zamestnaných ľudí. Odhad na rok 2050 je, že na 1 poberateľa bude "pracovať" iba 1,9 zamestnaného. Čo je výrazný pokles príjmu do štátneho rozpočtu, čo bude mať za následok nižší "štátny" dôchodok.

GARANCIA ALEBO VÝNOS?

Z Vašich odvodov ide na dôchodkové sporenie 18% z hrubého príjmu. Ak ste vstúpili ale vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie sa rozdelia na dve časti. V roku 2022 sa na Váš osobný dôchodkový účet odvádza 5,5 %. Pre príklad, ak je Vaša hrubá mzda 1000 eur, tak každý mesiac si môžete odložiť 55 eur, čo je ročne až 660 eur čo za obdobie 20 rokov môže byť ..... Je dôležité si skontrolovať ako sa zhodnocujú Vaše investície.

ČÍM SKÔR, TÝM MENEJ

Nie je jedno kedy si začnete sporiť, najlepšie bolo začať už včera. Ak ste to nestihli, začnite už dnes. Čím skôr si začnete odkladať, tým menej si pre zachovanie životného štandardu, budete musieť odkladať. Pri dôchodkovom sporení viete využiť tzv. zložený úrok tzn. úrok z úrokov a aj daňové výhody. 

JEDEN PILIER NESTAČÍ

V roku 2004 nastala reforma dôchodkového systému v SR. Táto reforma vychádzala z faktu, že by sme v starobe by sme nemali ostať závislí len od jedného príjmu, čiže z výplaty z tzv. 1. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa. Najmä ak jeho fungovanie existenčne ohrozuje nepriaznivý demografický objav. Na trh sa aplikoval III. Pilierový dôchodkový systém. Pre tých, ktorí sa nechcú spoliehať iba na štát je tu aj IV. Súkromný pilier.

DÔCHODKOVÝ SYSTÉM V SR

PILIER

Systém dôchodkového poistenia, tzv. I. pilier, je priebežne financovaný a dávkovo definovaný systém. Jeho podstatou je úzka previazanosť na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem. Prejavom výrazného prvku zásluhovosti v tomto systéme je prepojenosť výšky platieb do systému s výškou poskytovaných dávok

PILIER

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov . Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera , ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

PILIER

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému. III. pilier má umožniť účastníkom získať doplnkový príjem na dôchodku a doplnkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác. Finančné prostriedky účastníkov sporenia sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, pod dohľadom štátu.

STE NA SPRÁVNEJ ADRESE

Či už chcete preveriť výkonosť svojho sporenia na dôchodok, alebo začať si sporiť a či si doplniť niektorý z pilierov. Naši profesionáli sú tu pre Vás. Rezervujte si termín BEZPLATNEJ a nezáväznej konzultácie ešte dnes.

PREPOČÍTAJTE SI SVOJ DÔCHODOK

2.1 urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns070:ver3.0 7eaa9bde-d7bc-4a89-8a54-f5ddbe2c77d4 false 1.0.2 2022-11-23 22:39:16 Obec Margecany SK 0 005eb9ed-1347-4ca3-bb29-9bc0db64e1ab CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.PARTICIPATION_IN_CRIMINAL_ORGANISATION Participation in a criminal organisation Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for participation in a criminal organisation, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 2 of Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime (OJ L 300, 11.11.2008, p. 42). DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer c27b7c4e-c837-4529-b867-ed55ce639db5 CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.CORRUPTION Corruption Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for corruption, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 3 of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union, OJ C 195, 25.6.1997, p. 1, and in Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector (OJ L 192, 31.7.2003, p. 54). This exclusion ground also includes corruption as defined in the national law of the contracting authority (contracting entity) or the economic operator. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 297d2323-3ede-424e-94bc-a91561e6f320 CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.FRAUD Fraud Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for fraud, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? Within the meaning of Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests (OJ C 316, 27.11.1995, p. 48). DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer d486fb70-86b3-4e75-97f2-0d71b5697c7d CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.TERRORIST_OFFENCES Terrorist offences or offences linked to terrorist activities Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for terrorist offences or offences linked to terrorist activities, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Articles 1 and 3 of Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (OJ L 164, 22.6.2002, p. 3). This exclusion ground also includes inciting or aiding or abetting or attempting to commit an offence, as referred to in Article 4 of that Framework Decision. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 47112079-6fec-47a3-988f-e561668c3aef CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.MONEY_LAUNDERING Money laundering or terrorist financing Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for money laundering or terrorist financing, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 1 of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (OJ L 309, 25.11.2005, p. 15). DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer d789d01a-fe03-4ccd-9898-73f9cfa080d1 CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.CHILD_LABOUR-HUMAN_TRAFFICKING Child labour and other forms of trafficking in human beings Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for child labour and other forms of trafficking in human beings, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 2 of Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA (OJ L 101, 15.4.2011, p. 1). DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 7d35fb7c-da5b-4830-b598-4f347a04dceb Reason c5012430-14da-454c-9d01-34cedc6a7ded Who has been convicted 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer b61bbeb7-690e-4a40-bc68-d6d4ecfaa3d4 CRITERION.EXCLUSION.CONTRIBUTIONS.PAYMENT_OF_TAXES Payment of taxes Has the economic operator breached its obligations relating to the payment of taxes, both in the country in which it is established and in Member State of the contracting authority or contracting entity if other than the country of establishment? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 098fd3cc-466e-4233-af1a-affe09471bce 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f8499787-f9f8-4355-95e2-9784426f4d7b 6c87d3d4-e8eb-4253-b385-6373020ab886 Country or member state concerned 9052cc59-cfe5-41c6-a314-02a7f378ffe8 Amount concerned 7c2aec9f-4876-4c33-89e6-2ab6d6cf5d02 9b4497e6-a166-46f9-8581-7fc39ff975c4 Has this breach of obligations been established by means other than a judicial or administrative decision? 3cb7abf1-662a-4756-b61c-7bc716c1fafc 201f11c3-1fa2-4464-acc0-f021266fd881 Please describe which means were used c882afa4-6971-4b00-8970-0c283eb122cc 08b0c984-c5e6-4143-8493-868c39745637 If this breach of obligations was established through a judicial or administrative decision, was this decision final and binding? 815422d6-f8a1-418a-8bf0-3524f7c8f721 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion fc57e473-d63e-4a04-b589-dcf81cab8052 70f8697b-8953-411a-a489-4ff62e5250d2 Has the economic operator fulfilled its obligations by paying or entering into a binding arrangement with a view to paying the taxes or social security contributions due, including, where applicable, any interest accrued or fines? 6c3609e1-9add-4fa9-9409-62ce72ae4548 55905dd0-38f0-4f93-8c74-5ae05a21afc5 Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 7d85e333-bbab-49c0-be8d-c36d71a72f5e CRITERION.EXCLUSION.CONTRIBUTIONS.PAYMENT_OF_SOCIAL_SECURITY Payment of social security contributions Has the economic operator breached its obligations relating to the payment social security contributions, both in the country in which it is established and in Member State of the contracting authority or contracting entity if other than the country of establishment? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 098fd3cc-466e-4233-af1a-affe09471bce 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? f8499787-f9f8-4355-95e2-9784426f4d7b 6c87d3d4-e8eb-4253-b385-6373020ab886 Country or member state concerned 9052cc59-cfe5-41c6-a314-02a7f378ffe8 Amount concerned 7c2aec9f-4876-4c33-89e6-2ab6d6cf5d02 9b4497e6-a166-46f9-8581-7fc39ff975c4 Has this breach of obligations been established by means other than a judicial or administrative decision? 3cb7abf1-662a-4756-b61c-7bc716c1fafc 201f11c3-1fa2-4464-acc0-f021266fd881 Please describe which means were used c882afa4-6971-4b00-8970-0c283eb122cc 08b0c984-c5e6-4143-8493-868c39745637 If this breach of obligations was established through a judicial or administrative decision, was this decision final and binding? 815422d6-f8a1-418a-8bf0-3524f7c8f721 ecf40999-7b64-4e10-b960-7f8ff8674cf6 Date of conviction 9ca9096f-edd2-4f19-b6b1-b55c83a2d5c8 Length of the period of exclusion fc57e473-d63e-4a04-b589-dcf81cab8052 70f8697b-8953-411a-a489-4ff62e5250d2 Has the economic operator fulfilled its obligations by paying or entering into a binding arrangement with a view to paying the taxes or social security contributions due, including, where applicable, any interest accrued or fines? 6c3609e1-9add-4fa9-9409-62ce72ae4548 55905dd0-38f0-4f93-8c74-5ae05a21afc5 Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer a80ddb62-d25b-4e4e-ae22-3968460dc0a9 CRITERION.EXCLUSION.SOCIAL.ENVIRONMENTAL_LAW Breaching of obligations in the fields of environmental law Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the fields of environmental law? As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the relevant notice or the procurement documents or in Article 18(2) of Directive 2014/24/EU. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 976b5acb-c00f-46ca-8f83-5ce6abfdfe43 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 64a2102c-4af1-4ecb-97b3-0c41907ec0f6 e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them a261a395-ed17-4939-9c75-b9ff1109ca6e CRITERION.EXCLUSION.SOCIAL.SOCIAL_LAW Breaching of obligations in the fields of social law Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the fields of social law? As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the relevant notice or the procurement documents or in Article 18(2) of Directive 2014/24/EU. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 976b5acb-c00f-46ca-8f83-5ce6abfdfe43 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 64a2102c-4af1-4ecb-97b3-0c41907ec0f6 e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them a34b70d6-c43d-4726-9a88-8e2b438424bf CRITERION.EXCLUSION.SOCIAL.LABOUR_LAW Breaching of obligations in the fields of labour law Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the fields of labour law? As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the relevant notice or the procurement documents or in Article 18(2) of Directive 2014/24/EU. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 976b5acb-c00f-46ca-8f83-5ce6abfdfe43 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 64a2102c-4af1-4ecb-97b3-0c41907ec0f6 e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them d3732c09-7d62-4edc-a172-241da6636e7c CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.BANKRUPTCY Bankruptcy Is the economic operator bankrupt? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 396f288a-e267-4c20-851a-ed4f7498f137 CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.INSOLVENCY Insolvency Is the economic operator the subject of insolvency or winding-up? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 68918c7a-f5bc-4a1a-a62f-ad8983600d48 CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.CREDITORS_ARRANGEMENT Arrangement with creditors Is the economic operator in arrangement with creditors? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer daffa2a9-9f8f-4568-8be8-7b8bf306d096 CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.BANKRUPTCY_ANALOGOUS Analogous situation like bankruptcy under national law Is the economic operator in any analogous situation like bankruptcy arising from a similar procedure under national laws and regulations? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 8fda202a-0c37-41bb-9d7d-de3f49edbfcb CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.LIQUIDATOR_ADMINISTERED Assets being administered by liquidator Are the assets of the economic operator being administered by a liquidator or by the court? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 166536e2-77f7-455c-b018-70582474e4f6 CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.ACTIVITIES_SUSPENDED Business activities are suspended Are the business activities of the economic operator suspended? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 4e3f468a-86c4-4c99-bd15-c8b221229348 Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 514d3fde-1e3e-4dcd-b02a-9f984d5bbda3 CRITERION.EXCLUSION.MISCONDUCT.MC_PROFESSIONAL Guilty of grave professional misconduct Is the economic operator guilty of grave professional misconduct? Where applicable, see definitions in national law, the relevant notice or the procurement documents. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 67362ec7-cec3-4cb8-a38e-5d7a2a31e6d8 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 2cbcf978-765c-40aa-996b-b1d082485cef e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 56d13e3d-76e8-4f23-8af6-13e60a2ee356 CRITERION.EXCLUSION.MISCONDUCT.MARKET_DISTORTION Agreements with other economic operators aimed at distorting competition Has the economic operator entered into agreements with other economic operators aimed at distorting competition? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 67362ec7-cec3-4cb8-a38e-5d7a2a31e6d8 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 2cbcf978-765c-40aa-996b-b1d082485cef e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them b1b5ac18-f393-4280-9659-1367943c1a2e CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.PROCEDURE_PARTICIPATION Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure Is the economic operator aware of any conflict of interest, as indicated in national law, the relevant notice or the procurement documents due to its participation in the procurement procedure? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 30450436-f559-4dfa-98ba-f0842ed9d2a0 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 73f0fe4c-4ed9-4343-8096-d898cf200146 e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 61874050-5130-4f1c-a174-720939c7b483 CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.PROCEDURE_PREPARATION Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure Has the economic operator or an undertaking related to it advised the contracting authority or contracting entity or otherwise been involved in the preparation of the procurement procedure? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 77ae3f29-7c5f-4afa-af97-24afec48c5bf 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 73f0fe4c-4ed9-4343-8096-d898cf200146 e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 3293e92b-7f3e-42f1-bee6-a7641bb04251 CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.EARLY_TERMINATION Early termination, damages or other comparable sanctions Has the economic operator experienced that a prior public contract, a prior contract with a contracting entity or a prior concession contract was terminated early, or that damages or other comparable sanctions were imposed in connection with that prior contract? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 67362ec7-cec3-4cb8-a38e-5d7a2a31e6d8 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 2cbcf978-765c-40aa-996b-b1d082485cef e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 696a75b2-6107-428f-8b74-82affb67e184 CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.MISINTERPRETATION Guilty of misinterpretation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure Can the economic operator confirm the four exclusion grounds, that it has not been guilty of serious misrepresentation in supplying the information required for the verification of the absence of grounds for exclusion or the fulfilment of the selection criteria, that it has not withheld such information, it has been able, without delay, to submit the supporting documents required by a contracting authority or contracting entity, and it has not undertaken to unduly influence the decision making process of the contracting authority or contracting entity, to obtain confidential information that may confer upon it undue advantages in the procurement procedure or to negligently provide misleading information that may have a material influence on decisions concerning exclusion, selection or award? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 30450436-f559-4dfa-98ba-f0842ed9d2a0 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 63adb07d-db1b-4ef0-a14e-a99785cf8cf6 CRITERION.EXCLUSION.NATIONAL.OTHER Purely national exclusion grounds Other exclusion grounds that may be foreseen in the national legislation of the contracting authority’s or contracting entity’s Member State. Do the purely national grounds of exclusion, which are specified in the relevant notice or in the procurement documents, apply? DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU EU_DIRECTIVE 57(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 77ae3f29-7c5f-4afa-af97-24afec48c5bf 974c8196-9d1c-419c-9ca9-45bb9f5fd59a Your answer? 73f0fe4c-4ed9-4343-8096-d898cf200146 e098da8e-4717-4500-965f-f882d5b4e1ad Please describe them 5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9 20c5361b-7599-4ee6-b030-7f8323174d1e Have you taken measures to demonstrate your reliability ("Self-Cleaning")? 74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310 7b07904f-e080-401a-a3a1-9a3efeeda54b Please describe them 7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345 c1347b74-1872-4060-a6db-f4044edcd7c4 Is this information available electronically? 41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b f4313bb6-21b6-499e-bdff-debe10e11d2c URL 1f1cd18e-3e01-4ca2-af4c-e2981924ba8d Code c3ccfa31-0c5e-4e3a-a3fd-db9fb83d78d4 Issuer 7e7db838-eeac-46d9-ab39-42927486f22d CRITERION.SELECTION.ALL_SATISFIED All selection criteria will be satisfied It satisfies all the required selection criteria indicated in the relevant notice or in the procurement documents referred to in the notice. f3a6836d-2de2-4cd1-81ca-fb06178d05c5 15335c12-ad77-4728-b5ad-3c06a60d65a4 Your answer? 2043338f-a38a-490b-b3ec-2607cb25a017 CRITERION.OTHER.EO_DATA.SHELTERED_WORKSHOP Procurement reserved Only in case the procurement is reserved: is the economic operator a sheltered workshop, a 'social business' or will it provide for the performance of the contract in the context of sheltered employment programmes? 6febbe4a-e715-427c-a2b1-19cfabadaef0 7f18c64e-ae09-4646-9400-f3666d50af51 Your answer a5e33369-e2b5-45f7-9969-ddb1c3ae17c8 4e552658-d532-4770-943b-b90efcc9788d What is the corresponding percentage of disabled or disadvantaged workers? e01d0929-c7a9-455a-aaf9-e1f7cd966336 If required, please provide details on whether the employees concerned belong to a specific category of disabled or disadvantaged workers? 9b19e869-6c89-4cc4-bd6c-ac9ca8602165 CRITERION.OTHER.EO_DATA.REGISTERED_IN_OFFICIAL_LIST EO registered If applicable, is the economic operator registered on an official list of approved economic operators or does it have an equivalent certificate (e.g. under a national (pre)qualification system)? 64162276-7014-408f-a9af-080426bfe1fd ecb5127b-9018-4fb8-8327-a6a7a2c73195 7f18c64e-ae09-4646-9400-f3666d50af51 Your answer dc4acf0c-c761-40d0-b031-4ee1f224be5c 30064ad3-fc11-4579-8528-fdd0b9a5ba75 a) Please provide the relevant registration or certification number, if applicable: b3403349-cbc0-4d84-879e-fc0f2d90ecbd b) If the certificate of registration or certification is available electronically, please state: 792ff522-6f3f-4a62-ab6e-a8b272bc290e c) Please state the references on which the registration or certification is based, and, where applicable, the classification obtained in the official list: 92e44d3b-af8e-4a29-91a8-24d27aa27fee d9996ef5-49f9-4cf8-a2f5-31c9f4efd894 d) Does the registration or certification cover all of the required selection criteria? 59e6f3ef-15cd-4e21-82ac-ea497ccd44e2 0e71abd3-198e-49c5-8128-5708617bb191 e) Will the economic operator be able to provide a certificate with regard to the payment of social security contributions and taxes or provide information enabling the contracting authority or contracting entity to obtaining it directly by accessing a national database in any Member State that is available free of charge? caa72cea-5443-49fb-84ba-ab6c64427f77 If the relevant documentation is available electronically, please indicate: ee51100f-8e3e-40c9-8f8b-57d5a15be1f2 CRITERION.OTHER.EO_DATA.TOGETHER_WITH_OTHERS EO participating in procurement procedure Is the economic operator participating in the procurement procedure together with others? d939f2c6-ba25-4dc4-889c-11d1853add19 7f18c64e-ae09-4646-9400-f3666d50af51 Your answer f5663c5a-d311-4ae4-be14-1575754be5f2 907fd62b-02f1-452c-81a8-785bedb0c536 a) Please indicate the role of the economic operator in the group (leader, responsible for specific tasks...): 7c267f95-a3a7-49ef-abd9-e121dcd641a9 b) Please identify the other economic operators participating in the procurement procedure together: 96f38793-4469-4153-aba6-c613282cdbdc c) Where applicable, name of the participating group: 0d62c6ed-f074-4fcf-8e9f-f691351d52ad CRITERION.OTHER.EO_DATA.RELIES_ON_OTHER_CAPACITIES EO relies capacities Does the economic operator rely on the capacities of other entities in order to meet the selection criteria set out under Part IV and the criteria and rules (if any) set out under Part V below? e688f7d6-dcef-4726-bc61-052e63ead60f 7f18c64e-ae09-4646-9400-f3666d50af51 Your answer 72c0c4b1-ca50-4667-9487-461f3eed4ed7 CRITERION.OTHER.EO_DATA.SUBCONTRACTS_WITH_THIRD_PARTIES Subcontracting third parties Does the economic operator intend to subcontract any share of the contract to third parties? d5fe5a71-7fd3-4910-b6f4-5cd2a4d23524 7f18c64e-ae09-4646-9400-f3666d50af51 Your answer b638edf6-4f00-4e24-92c4-cf96846f2c17 999c7fe2-61cd-4e86-b76f-e280304dc8c9 If yes and in so far as known, please list the proposed subcontractors: 9c70375e-1264-407e-8b50-b9736bc08901 CRITERION.OTHER.EO_DATA.MEETS_THE_OBJECTIVE It meets the objective and non discriminatory criteria or rules to be applied in order to limit the number of candidates in the following way: In case certain certificates or other forms of documentary evidence are required, please indicate for each whether the economic operator has the required documents: If some of these certificates or forms of documentary evidence are available electronically, please indicate for each: 3e5c2859-68a7-4312-92e4-01ae79c00cb8 7f18c64e-ae09-4646-9400-f3666d50af51 Your answer 6066950e-3049-4b4e-86e7-2454f1fb3780 323f19b5-3308-4873-b2d1-767963cc81e9 Please describe them ab335516-73a4-41f7-977b-a98c13a51060 0622bbd1-7378-45e1-8fb9-25429740ac22 Is this information available electronically? 8e7e890c-d117-44c8-aa48-cc236d26b475 ee1ee1cd-3791-4855-8b8b-28d4f4c5c007 URL 1e55ff14-c643-4abc-91d7-2f4dfcdf2409 Code d8e1e818-d67b-4bb9-9aeb-4c10943a8342 Issuer 0000/S 000-000000 TED_CN Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Margecany - technológia. Predmetom zákazky je dodanie novej, nepoužívanej a nepoškodenej technológie, ktorá bude využitá pre zabezpečenie zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Margecany do sídla verejného obstarávateľa. Predmet zákazky tvoria samostatné Logické celky: Logický celok č. 1 Zvozové vozidlo s hákovým nakladačom. Logický celok č. 2 Rýpadlo - nakladač. Logický celok č. 3 Mobilný bubnový štiepkovač drevnej hmoty s pásovým nakladačom. Logický celok č. 4 Kontajnery.

NAŠI PARTNERI

NAŠE KONTAKTY

+421442289909

info@bezkaravaty.sk